X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.
| Print

Aglomerácia Cinobaňa - splašková kanalizácia

  • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.6 Cistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
  • Zistovacie konanie

Základne informácie