EN | SK | DE | Print

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Návrh územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN obce Š T R B A“ v katastrálnom území Štrba, časť Štrba a Tatranská Štrba.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 17.10.2018
Revitalizácia areálu spoločnosti RYBÁRSTVO KLÁŠTOR, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 17.10.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Šurany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 17.10.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dlhá Ves 2018-2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 17.10.2018
Sanácia environmentálnej záťaže - výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy - Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 17.10.2018
Rykynčice, protipovodňové opatrenia na toku Krupinica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Krupina Vodné hospodárstvo 17.10.2018
Steel service center Gonvauto Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 17.10.2018
MAKFOOTBALLARENA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.10.2018
Polyfunkčný súbor BCT 3, administratíva a bytové domy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Energetický priemysel 16.10.2018
Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL Park – Galanta – II. etapa, Zmena 1/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infraštruktúra 16.10.2018
Haniska – zariadenie na úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 16.10.2018
Viacúčelová bloková zástavba – Elektrárne Žilina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 16.10.2018
"Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18" cyklodopravná trasa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Martin Žilina Iný dôvod posudzovania 16.10.2018
Výstavba mobilnej betonárne – BA Prístav
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava II Priemysel stavebných látok 16.10.2018
Výkrm ošípaných farma Lipová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 16.10.2018
Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Dolný Kubín Hutnícky priemysel 16.10.2018
Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 16.10.2018
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 16.10.2018
IBV Nemčice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 16.10.2018
Územný plán obce Dolné Naštice, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Zmeny a doplnky č.02 - Územný plán obce Kvakovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na ložisku v k.ú. Nový Svet, zmena č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 15.10.2018
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Čelovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Eisen s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 15.10.2018
Zmeny a doplnky 03/2018 Územného plánu obce Veľké Kostoľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 15.10.2018