EN | SK | DE | Print

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Plán využívania ložiska nevyhradených nerastov - štrkopieskov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trnavský Dunajská Streda Tažobný priemysel 19.12.2018
Zdravotnícke centrum - Trenčianska Turná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 19.12.2018
Komárovce, Sobranecký potok - PPO mesta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Sobrance Vodné hospodárstvo 19.12.2018
Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 na O3.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 19.12.2018
Zariadenie na zber odpadov Trnava - Bulharská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 19.12.2018
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu zóny IBV Za nemocnicou, Revúca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 19.12.2018
Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolný Vadičov na roky 2018 – 2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina podla § 4, ods. 2 19.12.2018
Územný plán obce Zohor – Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 19.12.2018
Sihoť za Váhom I. a II. – likvidácia a rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Tažobný priemysel 19.12.2018
Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 19.12.2018
Výrobno–obchodno-obslužná zóna Zeleneč – Zóna C
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 19.12.2018
OBJEKT Č. 34 - INŠTALÁCIA HĹBKOTLAČOVÉHO STROJA HELIOSTAR“ S
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Ostatné priemyselné odvetvia 19.12.2018
Územný plán obce Žabokreky, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 18.12.2018
Inovácie v povrchovej úprave
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Poprad Hutnícky priemysel 18.12.2018
SVÄTÝ JUR- Protipovodňová ochrana, polder na Jurskom potoku rkm 3,4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Vodné hospodárstvo 18.12.2018
Rozšírenie závodu Farguell Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.12.2018
Územný plán obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 2/2017/B
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 18.12.2018
Modernizácia, premiestnenie a rozšírenie stávajúcej prevádzky galvanizovne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Hutnícky priemysel 17.12.2018
Územný plán obce Jakubovany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 17.12.2018
Územný plán obce Dechtice, Zmeny a doplnky č. 3/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 17.12.2018
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 17.12.2018
Farma pre chov rýb, Liptovská Kokava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Liptovský Mikuláš Polnohospodárska a lesná výroba 17.12.2018
Zmeny a doplnky č. 3 Smerného územného plánu obce šišov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nitriansky Bánovce nad Bebravou Topoľčany podla § 4, ods. 2 17.12.2018
Dostavba areálu firmy - závod 02 - Rozšírenie výrobnej haly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica Ostatné priemyselné odvetvia 17.12.2018
Polyfunkčný objekt LEOPOLIS
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 14.12.2018