EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Sedliská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Polyfunkčný areál Trnava, stavba č. 8, 10 a 12, Skladovo-výrobná hala
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 17.08.2018
Rozšírenie skladových priestorov Farárske, SO 1 Hala, SO 2 Hala
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 17.08.2018
Prevádzka na zber ostatných odpadov Prešov, Jilemnického 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov Infraštruktúra 17.08.2018
Územný plán zóny – Obytná zóna Trnava – Zátvor II.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Zmeny a doplnky č.1 - Územný plán obce Nová Kelča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Sklad a sedimentácia ropných produktov závod DETOX Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 17.08.2018
Rodinný remeselný minipivovar, k. ú. Majcichov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Potravinársky priemysel 17.08.2018
Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov (aktívne uhlie z filtrov)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 17.08.2018
SAM automotive Slovakia s. r. o. – montáž komponentov vo Veľkom Krtíši – II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Veľký Krtíš Hutnícky priemysel 17.08.2018
Územný plán obce Kamenica - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Územný plán obce Vyšná Šebastová - Zmeny a doplnky 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Zmena a doplnok 2018 ÚPN mesta Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Linka na mechanicko-biologickú úpravu - zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 17.08.2018
Územný plán obce Tesáre
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 17.08.2018
Rozšírenie výroby izolátorov v PPC Čab
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Ostatné priemyselné odvetvia 17.08.2018
Zmena a doplnok Územného plánu obce Vrbov č. 7
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 16.08.2018
Spätná rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore č. 1 lokalita SIHOŤ, Kotešová -Oblazov"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča Infraštruktúra 16.08.2018
IBV a HBV Pác, k. ú. Pác
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 16.08.2018
Rozšírenie cintorína Zlaté Moravce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 16.08.2018
Infraštruktúra a inžinierske siete nástupného areálu k hradu a hradu Krásna Hôrka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Infraštruktúra 16.08.2018
Banská činnosť vykonávaná v dobývacom priestore Stráňavy - Polom – lom Polom, lom Kosová a haldy odpadového vápenca – navýšenie ťažby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 16.08.2018
Rekreačný areál Rusovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Tažobný priemysel 16.08.2018
Zmena 05/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 16.08.2018
LP a EH ČOV Devínska Nová Ves - výmena horáka zvyškového plynu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 16.08.2018