EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Polyfunkčný komplex PORTUM, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra 24.10.2017
Územný plán obce Sielnica, Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 24.10.2017
Územný plán mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 1/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1 23.10.2017
Schindler eskalátory- prestrešenie žeriavovej dráhy a skladovacej plochy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 23.10.2017
AAF Výrobno-skladová hala
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Trenčín Strojársky a elektrotechnický priemysel 23.10.2017
Územný plán Obce Malý Cetín - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 23.10.2017
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Svidník.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 23.10.2017
Územný plán obce Lučatín, zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 19.10.2017
TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV, s. r. o, Sereď
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Galanta Energetický priemysel 20.10.2017
Výkupňa Lučenec- Podjavorinská
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 20.10.2017
Územný plán obce Moravský Svätý Ján - zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Trnavský Malacky Senica podla § 4, ods. 1 20.10.2017
Územný plán mesta (ÚPN-M) Vrbové
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 20.10.2017
Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 5 (ÚPN-M Žilina – ZaD č. 5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 19.10.2017
Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.10.2017
Obytný súbor Krčace - Dúbravka
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava IV Energetický priemysel 20.10.2017
Spoločenský dom - technológia pivovaru – Rozšírenie technológie pivovaru v spoločnosti ECOLUTION s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Lučenec Potravinársky priemysel 19.10.2017
Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu - Drahovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 19.10.2017
Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Galanta Trnava Infraštruktúra 19.10.2017
Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 19.10.2017
Devínska Nová Ves – Rekonštrukcia centrálneho hnojiska, silážnych žľabov a rozšírenie činnosti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 19.10.2017
Územný plán obce Bešeňová
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 1 19.10.2017
Program hospodárského a sociálneho rozvoja obce Tibava na roky 2017 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Sobrance podla § 4, ods. 3 18.10.2017
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovenská Ľupča na obdobie 2017-2023
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 17.10.2017
Územný plán mesta Vráble- Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Levice Nitra podla § 4, ods. 1 19.10.2017
Uzemny plan Mesta vrable - zmeny a doplnky c. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Levice Nitra podla § 4, ods. 1 19.10.2017