Územný plán obce Jasenie, Zmeny a doplnky č.1

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie. Zmena funkčného využíania severnej časti- športovo- relaxačná zóna o ďalšie športové aktivity, na funkciu obytné plochy nízkopodlažnej zástavby, zmena funkčného využitia plochy- areál píly z výrobného územia na funkciu obytné plochy nízkopodlažnejk zástavby, rozšírenie plochy- lyžiarsky areál Šánsko o rekreačné a športové plochy.
 • Dotknutá obec: Predajná, Jasenie (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Brezno
 • Obstarávateľ: Obec Jasenie, Horná 234, Jasenie
 • IČO Obstarávateľa: 313521
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Jasenie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  18.10.2012
  18.10.2012
  18.10.2012
  18.10.2012
  18.10.2012
  18.10.2012
  18.10.2012
  18.10.2012
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  26.11.2012