Sedačková lanovka Alpha 120 Donovaly-Záhradište

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Električkové dráhy, lanové dráhy a trolejbusové dráhy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie sedačkovej lanovky za účelom prepravy lyžiarov v zimnom období a v letnom len ako doplnková prevádzka v min. rozsahu.
 • Dotknutá obec: Donovaly (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Navrhovateľ: GOIMPEX Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35758015
 • Povoľujúci orgán: KU Banská Bystrica, OU Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ISA realitná kancelária , s.r.o. B. Bystrica
  Právoplatné rozhodnutie

  Fotografie