EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Obchodné centrum CARREFOUR Poprad
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Sklad propán, bután a ich zmesí, prevádzka Bánovce nad Ondavou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Dunajská Streda, tauris Danubius, vodný zdraj pitnej vody
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výrobný areál firmy Hella Bánovce nad Bebravou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Partizánske
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Partizánske infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Trenčín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt - Hurbanovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - u.l. Janka Alexyho, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica nafty, Sládkovičovo parcela č. 896/1
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia hájovne na agroturistické zariadenie, Hrabušice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Spišská Nová Ves účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa, predĺženie trasy stavby
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Zlaté Moravce dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nová Baňa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Habovka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Drahovce, obecná ČOV "DUCI" pre 2500 EO
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčná zástavba - Záhorská Bystrica - centrum
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Výrobná budova DEAS Nové Mesto nad Váhom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Dubnica nad Váhom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Ilava infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Medzianky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Prekladisko tekutých substrátov - verejný prístav Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Hubovo - Kanlizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
Tajná ČOV a kanalizácia
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zvolen nový civilný cintorín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Slovenská uhoľná elektráreň Nováky (SUEN)
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Banskobystrický Partizánske Prievidza Žarnovica Žiar nad Hronom energetický priemysel 11.05.2004
Transforovňa 110/22 kV Námestovo a VVN 2x110 kV vedenie Vavrečka - Námestovo pre priemyselný park Námestovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Námestovo energetický priemysel 11.05.2004
Energetické zhodnocovanie odpadov - mäsokostnej múčky a živočíšnych tukov spoluspaľovaním v cementárskej rotačnej peci Ladce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Ilava infraštruktúra 11.05.2004