EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Hromadné garáže Žilina - Solinky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Sklad chemikálií a recyklácia odpadu z čističov polygrafických farieb firma Krupa, s.r.o., Martin
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Latorica ĽB hrádza, rekonštrukcia
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zinkovňa - Prievidza
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza hutnícky priemysel 11.05.2004
Cintorín Snina
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Snina infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Jasov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
Prístavba, nádstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty Čertovica - kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hontianske Nemce - Sebechleby, kanalizácia a ČOV, 1. etapa zvoz žúmp
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Krupina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodné centrum Metro Žilina
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia a modernizácia výroby syrov III. etapa - ČS PHM Humenné
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Humenné potravinársky priemysel 11.05.2004
Technologický park Rožňava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Rožňava infraštruktúra 11.05.2004
Priemyselný park Humenné - Gutmanovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
OFF SITES PP3, PC1 - SKLAD PROPYLÉNU - Slovnaft, a.s. Bratislava - Vlčie hrdlo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL vo Vranove nad Topľou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Pusté Uľany, obecna ČOV "DUCI" pre 1600 EO
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta vodné hospodárstvo 11.05.2004
Objekty pre využívanie v cestovnom ruchu v Mýte pod Ďumbierom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Holíč
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Skalica infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Bratislava - Púchovská ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Malacky - Pezinská ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Senec - Trnavská ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM Vranov nad Topľou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Bajerovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Sabinov vodné hospodárstvo 11.05.2004
ČS Svit - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
RELAXPARK Liptov - rozšírenie termálneho kúpaliska
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Novostavba administratívnej budovy CBC 1 a CBC 2 Bratislava, Karadžičova ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004