EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Predajňa potravín LIDL, Bratislava - Hodonínska ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 21.10.2004
Obytný súbor Senec - Tehelňa - I. a II etapa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Senec infraštruktúra 21.10.2004
Novostavba čerpacej stanice pohonných hmôt - Kamenín č. parc.: 31/5
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 21.10.2004
Sanácia a modernizácia formaldehydového hospodárstva, Topoľníky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 21.10.2004
Centrálna výrobňa betónových zmesí UND-03, a.s., Košice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice IV priemysel stavebných látok 21.10.2004
Nízkokapacitná mäsová výroba Sereď
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta potravinársky priemysel 21.10.2004
Nákupné centrum URBICOM v Partizánskom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Partizánske infraštruktúra 21.10.2004
Čerpacia stanica PHM a LPG Veľké Rovné
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Bytča infraštruktúra 21.10.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Metro, Košice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice I infraštruktúra 21.10.2004
Povodie Váhu a Povodie Dunaja - Aglomerácia Štúrovo, Odvedenie a čistenie odpadových vôd
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Komárno Levice Nové Zámky vodné hospodárstvo 20.10.2004
A Obytný súbor, Galvaniho ulica, Bratislava - Ružinov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 20.10.2004
Čerpacia stanica pohonných látok ESSO Košice - Poľov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice II infraštruktúra 20.10.2004
Predajňa potravín LIDL, Púchov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Púchov infraštruktúra 20.10.2004
Obchodný dom Rieker, Komárno
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Komárno infraštruktúra 20.10.2004
Stavenisková betonáreň SB 20.1, Ilava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Ilava priemysel stavebných látok 20.10.2004
Vranov - pitná voda a odkanalizovanie v povodí Tople
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 20.10.2004
Cesta II/584 Liptovský Sielnica - Liptovské Matiašovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš dopravné a spojové stavby a zariadenia 20.10.2004
Obchodno - skladové centrum KOLPO, Bratislava - Petržalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 20.10.2004
Prestavba čistiarne odpadových vôd DSS Kováčov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 20.10.2004
Rybník Mníšek nad Popradom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Stará Ľubovňa poľnohospodárska výroba a lesná výroba 20.10.2004
Logistické centrum ESA Senec
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Senec infraštruktúra 20.10.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt, Trstice, parc. č. 2628/34
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta infraštruktúra 20.10.2004
Bytový dom Račianska ulica, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 20.10.2004
Obytný súbor - 111 rodinných domov Šamorín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 20.10.2004
Distribučné centrum - Pata
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta infraštruktúra 20.10.2004