EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán mesta Hnúšťa, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 08.09.2017
13 RD-Za Hôrkou,Podhorany-Mechenice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 06.09.2017
Retail park Mlynárce - prístavba-Obchodné centrum RETAIL B2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 06.09.2017
Komplex objektov, Polyfunkčný areál Trnava, stavba č.3
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 06.09.2017
Územný plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č.6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Žarnovica Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 06.09.2017
Územný plán obce Beladice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 07.09.2017
Protipovodňová ochrana obce Rimavské Zalužany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Rimavská Sobota Vodné hospodárstvo 06.09.2017
Zariadenie na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov v Hnúšti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 06.09.2017
Vybudovanie protipovodňových opatrení v obci Uzovská Panica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Rimavská Sobota Vodné hospodárstvo 06.09.2017
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obcí Ďurkov, Olšovany, Svinica - riešenie na k.ú. Svinica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 05.09.2017
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Blažice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 05.09.2017
Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Tažobný priemysel 05.09.2017
LEAF Academy Vištuk, 1.etapa výstavby
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 05.09.2017
Zmena operačného programu Výskum a inovácie (verzia 2.0)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 05.09.2017
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Dunajská Streda Tažobný priemysel 05.09.2017
Krupina – Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Krupina Zvolen Ťažobný priemysel 05.09.2017
Umiestnenie papierenského stroja v obci Ľubietová
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 04.09.2017
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 05.09.2017
Oznámenie o strategickom dokumente - Program rozvoja obce Hatalov na roky 2017-2022
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Michalovce podla § 4, ods. 1 08.09.2017
Zmeny a doplnky č. 2/2017 Územného plánu mesta Štúrovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 05.09.2017
Program rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 2016 - 2020
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava III podla § 4, ods. 2 05.09.2017
Rozšírenie výroby hliníkových odliatkov technológiou gravitačného a vysokotlakového odlievania
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hutnícky priemysel 20.09.2017
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 4.0) v súvislosti s úpravou finančného plánu operačného programu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 04.09.2017
Závod na výrobu pekárenských výrobkov Chipita Slovakia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 11.09.2017
Priemyselný areál Rakovo - Východ
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Martin Strojársky a elektrotechnický priemysel 11.09.2017