EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán mesta Veľké Kapušany"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 16.01.2019
CRAEMER SK - Liptovský Mikuláš - Rozšírenie výrobných a skladových kapacít
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 14.01.2019
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Závod- doplnenie návrhu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 08.01.2019
Parkovací dom, parcela č. 2590/67 Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 08.01.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 08.01.2019
Územný plán obce Opatovce nad Nitrou, zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 08.01.2019
Územný plán Obce Veľký Lapáš - zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 08.01.2019
„Zmeny a doplnky č.7 Územný plán mesta Michalovce“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 08.01.2019
Športová strelnica - Gemerská Poloma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 08.01.2019
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Čoltovo I.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Tažobný priemysel 08.01.2019
Výrobná hala na montáž prívesov a návesov Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Strojársky a elektrotechnický priemysel 08.01.2019
Krematórium – Banská Bystrica, rekonštrukcia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 08.01.2019
Výsadba ovocného sadu – DP Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana:
Banskobystrický Rimavská Sobota Polnohospodárska a lesná výroba 08.01.2019
Hala II – rozšírenie, areál skládky Čukárska Paka (2018)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.01.2019
Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 07.01.2019
Obytný súbor FIM
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 07.01.2019
Predajňa potravín Lidl Bratislava - Hodonínska, Rozšírenie parkoviska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 07.01.2019
Doplnenie vstupných surovín do BPS Lipová 1 s.r.o. o odpady kategórie ostatné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 07.01.2019
Ťažba bentonitu v dobývacom priestore Hliník nad Hronom II.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 07.01.2019
BH METAL s.r.o. – zber druhotných surovín, ul. Stračia, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 07.01.2019
Územný plán obce Nemecká
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica Brezno podla § 4, ods. 1 04.01.2019
Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Hutnícky priemysel 04.01.2019
Územný plán obce Záborie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 03.01.2019
Územný plán obce Nižný Tvarožec, Zmeny a doplnky - zmena 01
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 03.01.2019
R1 PARK I
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Zlaté Moravce Strojársky a elektrotechnický priemysel 02.01.2019