EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
TRIEDIACA LINKA ODPADOV KATEGÓRIE „O“ V LOKALITE IŽA
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 30.10.2017
Redukcia obsahu síry v odpadových plynoch z kuplových pecí
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 30.10.2017
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v lome Dargov - Barvínkova na obdobie 2017 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Trebišov Tažobný priemysel 30.10.2017
Obytný súbor Panoráma 5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice III Košice IV Infraštruktúra 30.10.2017
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci siete TEN -T
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Doprava a telekomunikácie 30.10.2017
Územný plán obce Jablonov nad Turňou - Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Košický Rožňava podla § 4, ods. 1 30.10.2017
Územný plán obce Poľany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Košický Trebišov podla § 4, ods. 1 30.10.2017
Rozšírenie výrobného areálu Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o., Hlohovec - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudovať
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 30.10.2017
Územný plán obce Turňa nad Bodvou - zmena č. 1/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 14.11.2017
Územný plán obce Horné Štitáre
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 14.11.2017
Mountpark Logistické centrum Bernolákovo
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Bratislavský Senec Infraštruktúra 30.10.2017
Zaziadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Banská Bystrica - Majer
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 26.10.2017
Spišská Nová Ves Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 27.10.2017
Zmeny a doplnky č.1/2017 Územného plánu obce Tovarníky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 14.11.2017
Výstavba farmy pre dojnice Tulčík
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Prešov Polnohospodárska a lesná výroba 27.10.2017
Modernizácia farmy oviec - Lipovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Prešov Polnohospodárska a lesná výroba 27.10.2017
Územný plán obce Bzenov, Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 27.10.2017
Územný plán obce Podhradík, Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 27.10.2017
Rozšírenie parkovísk spoločnosti SaarGummi Slovakia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 27.10.2017
„Zmena operačného programu ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020“ verzia 2.0
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 26.10.2017
Územný plán obce Horovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Slovensko,
Trenčiansky Ilava Púchov podla § 4, ods. 2 26.10.2017
Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán mesta Šaľa - Zmeny a doplnky č.6".
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 2 26.10.2017
Program rozvoja obce Cabov na roky 2015 - 2022
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 26.10.2017
Územný plán obce Stožok
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 1 26.10.2017
Zmeny a doplnky č. 1/2017 ÚPN obce Rohov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 25.10.2017