EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmena a doplnok ÚPN O Červený Kláštor a Lechnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 03.11.2017
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia – úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 03.11.2017
G - TES project
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 03.11.2017
Bývanie Trnávka
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava II Energetický priemysel 03.11.2017
Územný plán obce Horná Potôň – Zmeny a doplnky č. 2/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 03.11.2017
Zmeny a doplnky č.1/2017 ÚPN-O Komjatice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 03.11.2017
Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie 02.11.2017
Operačný program Výskum a inovácie (verzia 3.0)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 02.11.2017
Územný plán obce Príbovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 02.11.2017
Prístavba nákupného strediska AQUARIO Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 02.11.2017
Apartmánové domy Medická
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice II Infraštruktúra 08.11.2017
Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr. Nitra-Čermáň
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky - Nitra Energetický priemysel 02.11.2017
Elektráreň splyňovania biomasy Mokrance – rozšírenie palivovej základne
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 02.11.2017
Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „Čunovo – 2“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Tažobný priemysel 02.11.2017
Územný plán zóny Košice - Pod Bankovom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice I podla § 4, ods. 2 02.11.2017
Zmeny a doplnky č.1 UPN O Soľ (ZaD č.1 UPN O Soľ)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 14.11.2017
Zmeny a doplnky č. 1/2017 - Územnoplánovacia dokumentácia obce Reca
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 31.10.2017
Zmeny a doplnky č.1/2017 Územného plánu obce Svinia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 31.10.2017
ÚPN O Šarišské Bohdanovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 31.10.2017
IBV Panská niva II – 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 31.10.2017
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 31.10.2017
Zmeny a doplnky 06/2017 Územného plánu obce Bučany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 07.11.2017
Minipivovar - Nitrianske Pravno
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Prievidza Potravinársky priemysel 31.10.2017
Hobby Park Sekčov - Obchodný dom Retail 1, Hobby Park Sekčov - Obchodný dom Retail 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 30.10.2017
Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 2/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 30.10.2017