EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky 04
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice II Košice - okolie podla § 4, ods. 2 13.11.2018
Územný plán obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 08.11.2018
Belá nad Cirochou - Rozšírenie cintorína
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina Infraštruktúra 08.11.2018
Zmena 15/2018 Územného plánu obce Špačince
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 07.11.2018
Nová lakovňa - SK – CONT s. r. o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Komárno Hutnícky priemysel 07.11.2018
Automotive - výroba vysokonapäťových vodičov pre elektromobily
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Detva Strojársky a elektrotechnický priemysel 07.11.2018
Mobilné drviace jednotky TEREX PEGSTON XA400 a TEREX PEGSTON 1000 SR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 07.11.2018
Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 07.11.2018
Hala II – rozšírenie, areál skládky Čukárska Paka (2018)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 07.11.2018
(zmena č.7) Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Doprava a telekomunikácie 07.11.2018
Polyfunkčný komplex Dúbravka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský - Infraštruktúra 07.11.2018
ŽSD – Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 07.11.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov Dunajská Streda
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 07.11.2018
Ťažba štrkopieskov Siladice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Tažobný priemysel 06.11.2018
Polyfunkčný objekt Štúrova ulica Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 06.11.2018
Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia, Liesek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 06.11.2018
Mobilné drviace jednotky TEREX PEGSON Metrotrak 900x600 a RESTA KH3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 06.11.2018
(zmena č.5) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Bratislava III Bratislava V Senec Doprava a telekomunikácie 06.11.2018
Rozšírenie kapacity nadzemných skladovacích a blendovacích síl na výrobnej jednotke Polypropylén (PP) 3 v areáli SLOVNAFT, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 06.11.2018
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku EMO 1,2 na novú hodnotu seizmického zaťaženia - SO 490/1-01 – Strojovňa I. HVDB
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel 06.11.2018
Urbanistická štúdia obytnej zóny – Kráľovičové Kračany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 06.11.2018
Individuálna bytová výstavba Liptovský Mikuláš - BENICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 06.11.2018
Spišská Belá – Riadená skládka odpadov, 1. stavba, Optimalizácia využitia kapacity skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 05.11.2018
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Sabinov Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 05.11.2018
Záhradné centrum PLANTEX - Veselé
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 05.11.2018