EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Senohrad
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Krupina Veľký Krtíš Zvolen podla § 4, ods. 1 09.01.2018
Výstavba 12 rodinných domov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.01.2018
Parkovací dom VSD na Staničnom námestí
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 09.01.2018
Zariadenie na zber a spracovanie elektroodpadu - Pri hati 1, Košice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 09.01.2018
Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina Iný dôvod posudzovania 08.01.2018
Územný plán obce Batizovce, Zmena a doplnok č. 7
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 08.01.2018
Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica Energetický priemysel 08.01.2018
Oznámenie o spracovaní SD " Územný plán mesta Lučenec- Zmeny a doplnky č.33"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 08.01.2018
Projekt protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Vodné hospodárstvo 08.01.2018
Územný plán obce Očová, Zmeny a doplnky č.5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 05.01.2018
Zmeny a doplnky č. 5 VÚC Žilinského kraja
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský - podla § 4, ods. 2 05.01.2018
Ochranná nádrž Padelky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Myjava Vodné hospodárstvo 05.01.2018
Územný plán obce Krušinec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Stropkov podla § 4, ods. 1 05.01.2018
Ekologické zhodnocovanie tekutých odpadov Levice (EZTOL)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Levice Infraštruktúra 04.01.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bystrany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 04.01.2018
Obnovenie výroby sušeného mlieka v spoločnosti Schreiber Slovakia, s.r.o., Zvolen
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Potravinársky priemysel 04.01.2018
Územný plán obce Podhájska
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 04.01.2018
Projekt protipovodňovej ochrany obce Habovka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Tvrdošín Vodné hospodárstvo 03.01.2018
Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 1. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Doprava a telekomunikácie 03.01.2018
Aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 -2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 03.01.2018
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Prešovský - podla § 4, ods. 1 03.01.2018
Aktualizácia Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 03.01.2018
IBV “PLANTÁŽE” LEVOČA
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Levoča Infraštruktúra 03.01.2018
Rozšírenie zavlažovacieho zariadenia spoločnosti Ipeľ 2000 Fruct s.r.o. (kataster obce Szob – Maďarsko)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o medzištátnom posudzovaní
ESPOO dohovor: 12. Odbery podzemných vôd v prípade, keď ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac.
Strana pôvodu: Maďarsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Nitriansky Nové Zámky Vodné hospodárstvo 03.01.2018
IBV "Vyšovec" Dežerice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 02.01.2018