EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 18.04.2018
Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 10.04.2018
Územný plán obce Nitrianske Sučany, zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza podla § 4, ods. 2 10.04.2018
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov Doprava a telekomunikácie 10.04.2018
IBV Panská niva II – 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 09.04.2018
Územný plán obce Jaslovské Bohunice – Zmeny a doplnky 5/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 09.04.2018
AD ASTRA - zvieracie krematórium
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 09.04.2018
Územný plán zóny Centrálna mestská zóna mesta Sliač
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 09.04.2018
Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Tažobný priemysel 09.04.2018
Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 06.04.2018
IBV Dunajský Klátov – chatová osada
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 06.04.2018
Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - doplnok č.5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 06.04.2018
Obnova Pálffyovského kaštieľa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Potravinársky priemysel 05.04.2018
Plavebná komora Hodonín (Rekreačný prístav Hodonín)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o medzištátnom posudzovaní
ESPOO dohovor: 9. Obchodné prístavy a vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce plavbu lodí s výtlakom viac ako 1 350 ton.
Strana pôvodu: Česko
Dotknutá strana: Slovensko,
Trnavský Skalica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 05.04.2018
Obchodné centrum Hornbach Nitra
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 05.04.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Veľký Meder
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 05.04.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Želiezovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra 05.04.2018
Zariadenie na zber a zhodnocvanie druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 05.04.2018
Veľký Cetín - rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 42,630 - 44,570
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 05.04.2018
Veľký Cetín - rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 42,330 - 44,330
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 05.04.2018
Preseľany - Koniarovce, nápustný a výpustný objekt retenčného priestoru
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Vodné hospodárstvo 05.04.2018
Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nového druhu odpadu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 05.04.2018
Skládka odpadov Hnúšťa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 04.04.2018
Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Banská Štiavnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Štiavnica podla § 4, ods. 2 04.04.2018
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku EMO 1,2 na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO 800/1-01 Reaktorovňa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel 04.04.2018