EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Sožok
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 1 18.09.2017
Zariadenie na výkup starých vozidiel (prechodné skladovanie)bez ďalšej manipulácie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.09.2017
Individuálna chatová rekreácia - Holica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Ružomberok Iný dôvod posudzovania 18.09.2017
(zmena 4) Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 18.09.2017
EGE – Slovakia, spol. s.r.o. - rozšírenie výroby – prístavba výrobnej haly, Bardejov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Bardejov Strojársky a elektrotechnický priemysel 25.09.2017
Administratívny objekt Obchodná – Žilina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 14.09.2017
Priemyselný areál Zlaté Moravce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 18.09.2017
Dostavba hotelových apartmánov, Jasná
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 22.09.2017
Logistický sklad a školiace centrum Ireks Enzyma
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 19.09.2017
Materiálové zhodnocovanie bilogicky rozložiteľného odpadu - Udavské
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Humenné Infraštruktúra 22.09.2017
Ťažba štrkopieskov Vinodol
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Tažobný priemysel 14.09.2017
Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o., prevádzka Rovinka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 14.09.2017
Lovinobaňa - intenzifikácia ČOV
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Lučenec Vodné hospodárstvo 14.09.2017
Polyfunkčný komplex „TOWNHILL NITRA“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 14.09.2017
Územný plán obce Turčianska Štiavnička
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 14.09.2017
Územný plán obce Veľké Dvorníky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 13.09.2017
Protipovodňová ochrana v obci „Vieska nad Žitavou – II. časť“, Mlynská ulica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Zlaté Moravce Vodné hospodárstvo 13.09.2017
Lyžiarska hala - Donovalley Resort - Donovaly
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 13.09.2017
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, Jarok
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 13.09.2017
Vybudovanie strediska na úpravu a dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu - Čierny Brod - Zmena používaných palív v rámci plynového hospodárstva depolymerizačnej technológie a doplnenie technológie spracovania plastov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti - posudzovať
Trnavský Galanta Infraštruktúra 13.09.2017
Mobilné zariadenice na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Senec Infraštruktúra 13.09.2017
Materiálové a recyklačné centrum Lindava
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 13.09.2017
Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Uzemný plán mesta Poltár - Zmeny a doplnok č.3"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 13.09.2017
Zariadenie na materiálové zhodnocovanie zmesových odpadových plastov spoločnosťou BlueGarb, s.r.o. v priestoroch REALMAN s.r.o., priemyselný areál kombi Brzotín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Rožňava Infraštruktúra 12.09.2017
Výstavba IBV Vyškovec, k.ú. Dežerice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 12.09.2017