EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Oravská Jasenica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 19.07.2018
ZF Slovakia a.s., Skladová hala Levice - Géňa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 19.07.2018
Koncepcia rozvoja mesta Gbely v oblasti tepelnej energetiky, Aktualizácia č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 19.07.2018
Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - doplnok č.5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 18.07.2018
Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Vodné hospodárstvo 18.07.2018
Zmeny a doplnky č. 6 spoločného územného plánu mesta Dobšiná a obce Stratená, časť Dobšiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 18.07.2018
Zmena a Doplnok č.1 Územného plánu obce Liptovská Lúžna
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 18.07.2018
PRVÁ RADOVÁ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 18.07.2018
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 18.07.2018
Polyfunkčný komplex PORTUM, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra 18.07.2018
Územný plán obce Malcov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 18.07.2018
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Krivany"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 17.07.2018
Zmeny a doplnky č.1 - Územný plán obce Nová Kelča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Zber a výkup kovového odpadu, Číž
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 17.07.2018
Územný plán zóny – Obytná zóna Trnava – Zátvor II.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Územný plán obce Bajerovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 17.07.2018
Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu Hurbanovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Poltár
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Poltár Infraštruktúra 17.07.2018
Zariadenie na zhromažďovanie a zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Myjava Infraštruktúra 17.07.2018
Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Hutnícky priemysel 17.07.2018
Sedlová hala – 15x64m – dočasná stavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 17.07.2018
Rozšírenie cintorína Zlaté Moravce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 17.07.2018
Výroba betónu na novej technologickej linke Streženice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Púchov Priemysel stavebných látok 17.07.2018
Priemyselný park Kostolné Kračany – stavebné objekty a technická infraštruktúra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 17.07.2018