EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický - podla § 4, ods. 2 20.04.2018
Územný plán Obce Dežerice - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín podla § 4, ods. 2 19.04.2018
Územný plán obce Dubové, Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 19.04.2018
Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok Hutnícky priemysel 18.04.2018
Územný plán Obce Beňatina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Sobrance podla § 4, ods. 3 18.04.2018
Spoločný Územný plán obcí Viničky, Ladmovce a Zemplín, Zmeny a doplnky č.1 pre obec VINIČKY
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 18.04.2018
OBCHODNÉ CENTRUM MALOM
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 18.04.2018
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infraštruktúra 18.04.2018
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Družstevná pri Hornáde
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Košice I Košice - okolie podla § 4, ods. 2 17.04.2018
Územný plán obce Jaslovské Bohunice – Zmeny a doplnky 6/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 17.04.2018
Zmena dokončenej stavby na sklad priemyselných hnojív a pesticídov Levice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Polnohospodárska a lesná výroba 17.04.2018
Hi-Ten, TENNIS & ACTIVITY CENTER- zmena č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 16.04.2018
Pracovisko prieskumného vrtu AOG-Krivá Oľka-1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Humenné Medzilaborce Tažobný priemysel 16.04.2018
Obaľovňa živičných zmesí Kvetoslavov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda Priemysel stavebných látok 16.04.2018
Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Priemysel stavebných látok 16.04.2018
Výrobno skladová hala SO 30, Krušovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Strojársky a elektrotechnický priemysel 16.04.2018
Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 1/2018
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 16.04.2018
Ohradzany - úprava potoka Ondavka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Vodné hospodárstvo 16.04.2018
CAMPUS - NÁMESTOVO Fáza 5, výrobno - skladová hala
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Námestovo Ostatné priemyselné odvetvia 16.04.2018
Aquapark pod kalváriou
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.04.2018
Obytný súbor Trstená na Ostrove pre rodiny
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 16.04.2018
Vinárstvo VINPERA Radošovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Skalica Potravinársky priemysel 16.04.2018
Úprava síry, Chotín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 16.04.2018
Skládka nie nebezpečného odpadu Zubrohlava - južná kazeta
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 16.04.2018
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Plešivec
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 16.04.2018