EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Kokšov-Bakša
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice IV Košice - okolie podla § 4, ods. 1 17.01.2018
Zariadenie na materiálové zhodnocovanie zmesových odpadových plastov spoločnosťou BlueGarb, s.r.o. v priestoroch REALMAN s.r.o., priemyselný areál kombi Brzotín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Rožňava Infraštruktúra 16.01.2018
Poráč - malá vodná nádrž
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Spišská Nová Ves Vodné hospodárstvo 16.01.2018
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 2 16.01.2018
Územný plán obce Dolná Krupá - Zmeny a doplnky 04/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 16.01.2018
Mojmírovce – protipovodňová ochrana obce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 15.01.2018
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Snina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 15.01.2018
Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami a spracovanie do podoby spoločensky požadovaného výrobku
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Infraštruktúra 15.01.2018
Nový stavebný obvod IBV Michalská alej, Šúrovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 15.01.2018
Zariadenie na zber zhodnocovania stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 15.01.2018
Oznámenie o zmene - Územný plán obce Kriváň, Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 15.01.2018
TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV, s. r. o, Sereď
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Energetický priemysel 15.01.2018
Územný plán obce Veľký Grob – Zmeny a doplnky č. 01/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 15.01.2018
Územný plán obce (ÚPN – O ) Gbeľany, návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 15.01.2018
Rozšírenie zberu a výkupu odpadov - Récka cesta
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 13.01.2018
Zmena 4 – Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Pezinok Senec Doprava a telekomunikácie 12.01.2018
POLYFUNKČNÁ ZÓNA "ViOn" - Zlaté Moravce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 12.01.2018
Dobývanie ložiska stavebného kameňa - andezitu v lome Janova Lehota - Dérerov mlyn, Dérerov mlyn I.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 12.01.2018
Zmena 6 - Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Trnavský Senec Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie 12.01.2018
Územný plán obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 1/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 12.01.2018
Čiastočná likvidácia lomu Závada
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 12.01.2018
PHSR mesta Veľký Meder na obdobie rokov 2018 - 2023
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 12.01.2018
Liečebno - pobytový apartmánový komplex AD "GINO"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 11.01.2018
Územný plán mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 2 11.01.2018
TOWN SHOPPING CENTER – Michalovce, Nám. osloboditeľov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Infraštruktúra 11.01.2018