EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Program odpadového hospodárstva obce Gemerská Poloma na roky 2016-2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 1 13.11.2018
Chatová osada ICHR Repiská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 13.11.2018
Zariadenie na zber odpadov Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Infraštruktúra 13.11.2018
ASKO NÁBYTOK TRNAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 13.11.2018
Obchodný dom E BOX, k. ú. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 13.11.2018
Zariadenie na zber odpadov Krupina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Krupina Infraštruktúra 13.11.2018
Investície spojené s využitím biomasy (Poľnohospodárska bioplynová stanica)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 13.11.2018
Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti NEUMAN ALUMINIUM PWG s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Strojársky a elektrotechnický priemysel 13.11.2018
APARTMÁNOVÝ DOM „LAVENDER“ – DEMÄNOVSKÁ DOLINA - LÚČKY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 13.11.2018
Kruhový objazd pre smere na Vrakuňu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 13.11.2018
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 13.11.2018
PODOLÍNEC - PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA MESTA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 12.11.2018
Infraštruktúra a inžinierske siete nástupného areálu k hradu a hradu Krásna Hôrka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Infraštruktúra 12.11.2018
Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 12.11.2018
Obytný súbor Hviezdoslavov pre rodiny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 12.11.2018
Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚPN-O Dolné Obdokovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 12.11.2018
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. časť – Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 12.11.2018
Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surivín - Bátovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 09.11.2018
Strip Mall – Panónska cesta – Južné Mesto – Zóna A – Bratislava Petržalka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 09.11.2018
Muehlbauer Nitra - III. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 09.11.2018
Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Prešov Priemysel stavebných látok 09.11.2018
Rozšírenie závodu BIA 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 09.11.2018
Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 09.11.2018
Územný plán zóny Pošeň - Juh, Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský - podla § 4, ods. 2 09.11.2018
Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Visolaje
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2 09.11.2018