EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Skládka odpadov Trstená - Jurčová
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Nákupné centrum a kultúrno - spoločenské stredisko Michalovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných látok STS Nitra
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Snina - Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Snina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Štúrovo - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
AQUAPARK Poprad
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Poprad účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Obecná kanalizácia a ČOV v obci Sedlice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zvýšenie izolátorov v Ceram Čab a.s.
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
Primyselný park Soľ
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
MTZ PB Stará Vajnorská 39, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Levoča
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Levoča infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný obytný súbor KOPRIVNICA, ulice Valašťanska-Dolinského, Koprivnická a pod záhradami, Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Meteorologický rádiolokátor na Kubínskej holi
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Dolný Kubín zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM NN 25, Spišský Hrušov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Spišská Nová Ves infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia areálu strediska vývozu Považskej odpadovej spoločnosti, a.s. - Sklad nebezpečného odpadu v k.ú. Trenčín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Veľký Krtíš - Lučenecká/Banícka ul.
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Veľký Krtíš infraštruktúra 11.05.2004
SHELL centrum Prešov - čerpacia stanica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
Administratívne centrum DIPLOMAT, Bratislava I. - Palisády 29
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia DPL Hraň - kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Trebišov - výrobňa suchých stavebných zmesí
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Trebišov priemysel stavebných látok 11.05.2004
Hypernova Senica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Senica infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie výroby Al odliatkov Žarnovica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica hutnícky priemysel 11.05.2004
Garáže na Húskovej ulici v Košiciach
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice I infraštruktúra 11.05.2004