EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Reca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 15.10.2018
Územný plán obce Dolné Plachtince
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 12.10.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kátov na roky 2018-2024
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 2 12.10.2018
Územný plán zóny Trnávka - stred, Zmeny a doplnky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 11.10.2018
Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Infraštruktúra 11.10.2018
Nákupný areál a Retail park Ľubotice, Bardejovská ul., Ľubotice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 11.10.2018
Zmeny a doplnky 05/2018 Územného plánu obce Dolná Krupá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 11.10.2018
R1 Banská Bystrica, Kremnička – dobudovanie križovatky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Doprava a telekomunikácie 10.10.2018
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Trenčianska Teplá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Ilava Trenčín podla § 4, ods. 2 10.10.2018
Územný plán obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 10.10.2018
IBV za Mlynom II. etapa, Dežerice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 10.10.2018
Územný plán obce Krušinec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Stropkov podla § 4, ods. 1 10.10.2018
Modernizácia ustajnenia, stavba č. 1 hnojovicové hospodárstvo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Polnohospodárska a lesná výroba 10.10.2018
Územný plán obce Stará Lesná – zmeny a doplnky č. 23
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 10.10.2018
Prístavba skladových priestorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 09.10.2018
AD ASTRA – zvieracie krematórium v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Doľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 09.10.2018
Územný plán obce Veličná - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Dolný Kubín Námestovo podla § 4, ods. 2 09.10.2018
Polyfunkčný blok CPR-A, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 09.10.2018
Nové výrobno-skladovacie priestory Elettromil Bánovce nad Bebravou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 09.10.2018
ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JAKUBOVANY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 09.10.2018
Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 09.10.2018
Územný plán obce Stožok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 1 09.10.2018
BH METAL s.r.o. – zber druhotných surovín, ul. Stračia, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 09.10.2018
Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 09.10.2018
Ťažba bentonitu v dobývacom priestore Hliník nad Hronom II.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 09.10.2018