EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 17.07.2018
DP Závod – plán likvidácie sond a rekultivácie pozemkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 16.07.2018
Výrobný areál Continental Zvolen – Sklad odliatkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Hutnícky priemysel 09.07.2018
Zmena 5 Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Trnavský Senec Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie 09.07.2018
Obytná zóna MNL
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 09.07.2018
Zberný dvor v Hnúšti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 09.07.2018
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice I Infraštruktúra 09.07.2018
Územný plán obce Krížová Ves
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 09.07.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Veľký Meder
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.07.2018
Územný plán obce Dolná Strehová, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 2 09.07.2018
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN mesta Šurany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 09.07.2018
Likvidácia časti lomu Uľanka - Harmančok - využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 09.07.2018
Zberné miesto kovových odpadov Radoma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Svidník Infraštruktúra 09.07.2018
B612 – Vinárstvo a Kultúrno-spoločenský dom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel 09.07.2018
Výrobné priestory so zázemím
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Potravinársky priemysel 09.07.2018
People Centre - Strategický park Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 09.07.2018
Zariadenie na zber ostatných druhov odpadov - Kostoľany nad Hornádom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 09.07.2018
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infraštruktúra 09.07.2018
Územný plán obce Borský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 09.07.2018
Husiná - Hôrka dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, čadiča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 09.07.2018
Hi-Ten, TENNIS & ACTIVITY CENTER- zmena č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.07.2018
Schindler eskalátory, s. r. o. - Rozšírenie skladových a expedičných priestorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.07.2018
Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 09.07.2018
Územný plán obce Hôrka - zmena na základe výsledkov prerokovania konceptu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 06.07.2018
Zariadenie na zber odpadov Bošany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 06.07.2018