EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Sedliská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 19.10.2018
IBV Nemčice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 16.10.2018
Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 16.10.2018
Eisen s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 15.10.2018
Zmeny a doplnky 03/2018 Územného plánu obce Veľké Kostoľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na ložisku v k.ú. Nový Svet, zmena č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 15.10.2018
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Čelovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Územný plán obce Dolné Naštice, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Lom Breziny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Tažobný priemysel 12.10.2018
Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 3/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 12.10.2018
Potraviny, predajňa Bratislava-Vajnory
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Bratislavský Bratislava III Iný dôvod posudzovania 12.10.2018
Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat - Výstavba chovnej haly č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 12.10.2018
Program HRaSR obce Licince na roky 2018-2023
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 12.10.2018
Bytové domy MUŠKÁT II – II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 12.10.2018
Žiar nad Hronom, protipovodńové opatrenia na Prímestskom potoku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom Vodné hospodárstvo 12.10.2018
eliastech fáza 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Strojársky a elektrotechnický priemysel 12.10.2018
Ochranná nádrž Padelky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Myjava Vodné hospodárstvo 12.10.2018
Územný plán obce Staškov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 1 12.10.2018
Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Čadca Infraštruktúra 12.10.2018
Závod na recykláciu polyetylénových fólií Senica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Senica Infraštruktúra 12.10.2018
Zariadenie ne zber a výkup odpadov Poprad - Matejovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 12.10.2018
Polyfunčný súbor BCT 1, Bytové domy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 12.10.2018
Optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania hydiny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Potravinársky priemysel 12.10.2018
IBV HVIEZDOSLAVOV
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 11.10.2018
KRÁSNA VES – ÚPRAVA TOKU BEBRAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Vodné hospodárstvo 11.10.2018