EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmena a doplnenie ÚPN – O, Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov – Lokalita A
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 18.04.2018
Obaľovňa živičných zmesí Kvetoslavov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda Priemysel stavebných látok 16.04.2018
Termické zhodnocovanie ostatných odpadov, Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 16.04.2018
Obytný súbor Panoráma 5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice III Košice IV Infraštruktúra 16.04.2018
Zariadenie na zber a spracovanie elektroodpadu - Pri hati 1, Košice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Infraštruktúra 16.04.2018
Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Priemysel stavebných látok 16.04.2018
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Oravská Lesná
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca Dolný Kubín Námestovo podla § 4, ods. 2 16.04.2018
Zmeny a doplnky územného plánu obce Trnovec nad Váhom 1/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 2 13.04.2018
Inovácia výrobného procesu číreho skla v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Ostatné priemyselné odvetvia 13.04.2018
Oznámenie o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Detva Lučenec podla § 4, ods. 1 13.04.2018
Stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov Brzotín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Infraštruktúra 12.04.2018
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 12.04.2018
Polyfunkčný komplex Dlhé Diely
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 12.04.2018
Bratislava, Kanalizačný prepoj zberačov E a A
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Vodné hospodárstvo 12.04.2018
Územný plán obce Jakubov - Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 12.04.2018
Výrobná prevádzka s ubytovaním
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 11.04.2018
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Kremnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 11.04.2018
Rozšírenie cintorína Zlaté Moravce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 11.04.2018
Výrobno-skladovacia hala SO20, Krušovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Strojársky a elektrotechnický priemysel 11.04.2018
Zberňa surovín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 11.04.2018
Územný plán obce Holčíkovce, Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 11.04.2018
Polyfunkčný komplex ISTER TOWER
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra 11.04.2018
Zmeny a doplnky č. 5/2018 územného plánu mesta Rožňava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 11.04.2018
Schindler eskalátory, s. r. o. - Rozšírenie skladových a expedičných priestorov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 11.04.2018
Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 11.04.2018