EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Zálesie - Zmena 04/2016
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 23.10.2018
Rozvojová plocha 29 - Hviezdoslavov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 22.10.2018
Zber a výkup odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, starých vozidiel, batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 22.10.2018
Zmeny a doplnky č.02 - Územný plán obce Kvakovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 19.10.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Brezová pod Bradlom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Myjava podla § 4, ods. 2 18.10.2018
Územný plán obce Šalgočka - Zmeny a doplnky 2/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 18.10.2018
Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudovať
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 18.10.2018
Obytná zóna Nitra – Vašinova ulica, II. etapa – 27 rodinných domov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.10.2018
Polder na toku Smíchov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Myjava Vodné hospodárstvo 18.10.2018
Sanácia environmentálnej záťaže - výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy - Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 17.10.2018
Steel service center Gonvauto Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 17.10.2018
Rykynčice, protipovodňové opatrenia na toku Krupinica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Krupina Vodné hospodárstvo 17.10.2018
Rozšírenie sortimentu výrobnej jednotky Sulfurex
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Brezno Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 17.10.2018
Revitalizácia areálu spoločnosti RYBÁRSTVO KLÁŠTOR, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 17.10.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Šurany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 17.10.2018
Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Dolný Kubín Hutnícky priemysel 16.10.2018
Výstavba mobilnej betonárne – BA Prístav
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava II Priemysel stavebných látok 16.10.2018
Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 16.10.2018
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 16.10.2018
"Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18" cyklodopravná trasa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Martin Žilina Iný dôvod posudzovania 16.10.2018
MAKFOOTBALLARENA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.10.2018
Polyfunkčný súbor BCT 3, administratíva a bytové domy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Energetický priemysel 16.10.2018
Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL Park – Galanta – II. etapa, Zmena 1/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infraštruktúra 16.10.2018
Viacúčelová bloková zástavba – Elektrárne Žilina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 16.10.2018
Haniska – zariadenie na úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 16.10.2018