EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
D1 Hubová – Ivachnová, zmena trasy diaľnice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Ružomberok Doprava a telekomunikácie 07.11.2017
Výroba hnojiva HUMIX
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 07.11.2017
Rekreačné domy Štiavnické Bane - Richňava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Štiavnica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 07.11.2017
Zariadenie na materiálové zhodnocovanie zmesových odpadových plastov spoločnosťou BlueGarb, s.r.o. v priestoroch REALMAN s.r.o., priemyselný areál kombi Brzotín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Infraštruktúra 07.11.2017
HoReCup Slovakia – Studený sklad - prístavba
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 07.11.2017
Dobývanie stavebného kameňa na ložisku vápenca Tuhár - Marenka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 06.11.2017
Územný plán obce Bajerovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 06.11.2017
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bystrany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 06.11.2017
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel – Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 06.11.2017
Intenzifikácia nakladania s odpadmi Veľké Orvište
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 06.11.2017
Obchodné centrum InterCora Dubnica nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 06.11.2017
Územný plán obce Tesáre
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 16.11.2017
Malá vodná elektráreň Nadabula - Slaná
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Energetický priemysel 10.11.2017
Rozšírenie zariadenia na zber kovového odpadu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 06.11.2017
Chladiaca hala Frisslog
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 06.11.2017
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Ploské - Rúbaniska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 2 10.11.2017
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 06.11.2017
Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – andezitu v dobývacom priestore Bystričany
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza Ťažobný priemysel 06.11.2017
Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – andezitu v dobývacom priestore Ľuboreč
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Lučenec Veľký Krtíš Ťažobný priemysel 06.11.2017
Vechec - Protipovodňová ochrana obce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Vodné hospodárstvo 06.11.2017
Polyfunkčný komplex „TOWNHILL NITRA“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 06.11.2017
Územný plán obce Lechnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 03.11.2017
Územný plán obce Ihľany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Zámer
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 03.11.2017
IBV 16 RD Vrakúň - Fehérárok
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 03.11.2017
Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín - Intenzifikácia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Vodné hospodárstvo 03.11.2017