EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zberný dvor Kamenné Kosihy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 11.01.2018
Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky a rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, Fakultná nemocnica Nitra
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 11.01.2018
Územný plán obce Špačince – Zmeny a doplnky 14/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 11.01.2018
(Zmena 5) - Diaľnica D4 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 11.01.2018
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Strážne
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 11.01.2018
Novostavba hotela, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 11.01.2018
Zmena 09/2017 Územného plánu obce Cífer
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 10.01.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Oponice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 10.01.2018
Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 10.01.2018
„Projekt protipovodňovej ochrany“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Vodné hospodárstvo 10.01.2018
Zariadenie na zber a zhodnocvanie druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 10.01.2018
Veľký Cetín - rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 42,630 - 44,570
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 10.01.2018
Územný plán obce Čebovce, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 2 10.01.2018
Územný plán obce Ľubica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Levoča Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 10.01.2018
Veľký Cetín - rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 42,330 - 44,330
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 10.01.2018
Územný plán zóny Košice - Ludvíkov dvor, 17 RD
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice II podla § 4, ods. 2 09.01.2018
Sklad krmív
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 09.01.2018
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Košický Košice IV Iný dôvod posudzovania 09.01.2018
Územný plán obce Bašovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trenčiansky Piešťany Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 09.01.2018
KOVOŠROT METAL - Borovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 09.01.2018
Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera - Nižné Kapusníky 3, Košice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice IV Infraštruktúra 09.01.2018
Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I podla § 4, ods. 2 09.01.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Svätý Anton
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Štiavnica podla § 4, ods. 2 09.01.2018
Zariadenie na zber a spracovanie elektroodpadu - Pri hati 1, Košice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 09.01.2018
Výroba hnojiva HUMIX
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 09.01.2018