EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Administratívna budova Čulenova, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra 10.12.2018
Obytné územie TN Juh Vápenice - Vilová štvrť Katarínky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 10.12.2018
"Zmena a doplnok č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA" v katastrálnom území Spišská Teplica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 10.12.2018
Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nového druhu odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 10.12.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Lipovník
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Rožňava Tažobný priemysel 10.12.2018
Zmena operačného programu ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 verzia 4.0
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 10.12.2018
Kruhový objazd pre smere na Vrakuňu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 10.12.2018
Rekreačný areál Rusovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 10.12.2018
Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina Zvolen Doprava a telekomunikácie 10.12.2018
Územný plán obce Alekšince
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 07.12.2018
Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN - O Potvorice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 07.12.2018
Haniska - zariadenie na zber a úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 07.12.2018
Územný plán obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 2/2017/B
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 07.12.2018
Výrobná hala na montáž prívesov a návesov Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Strojársky a elektrotechnický priemysel 07.12.2018
VÝROBNÁ HALA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 07.12.2018
Skládka nie nebezpečného odpadu Zubrohlava - južná kazeta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 07.12.2018
UNPO Opátka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Gelnica Košice - okolie podla § 4, ods. 2 07.12.2018
Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce Oravské Veselé
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 07.12.2018
Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 06.12.2018
Parkovací dom, parcela č. 2590/67 Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 06.12.2018
Zariadenie na zber odpadov, Oravská Polhora
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 06.12.2018
Zmeny a doplnky č. 2/2018 územného plánu obce Lemešany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 05.12.2018
Územný plán zóny "Veľký Šariš, lokalita Sordok I"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 05.12.2018
Areál voľného času - Vojenský dvor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 05.12.2018
Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matador - I. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 05.12.2018