EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Oravská Jasenica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 19.07.2018
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Krivany"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 17.07.2018
Rozšírenie cintorína Zlaté Moravce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 17.07.2018
Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Hutnícky priemysel 17.07.2018
Sedlová hala – 15x64m – dočasná stavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 17.07.2018
Zariadenie na zhromažďovanie a zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Myjava Infraštruktúra 17.07.2018
Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu Hurbanovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Výroba betónu na novej technologickej linke Streženice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Púchov Priemysel stavebných látok 17.07.2018
Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 17.07.2018
Zmeny a doplnky č.1 - Územný plán obce Nová Kelča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Zber a výkup kovového odpadu, Číž
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 17.07.2018
Územný plán zóny – Obytná zóna Trnava – Zátvor II.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Územný plán obce Bajerovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 17.07.2018
Priemyselný park Kostolné Kračany – stavebné objekty a technická infraštruktúra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 17.07.2018
Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Vodné hospodárstvo 17.07.2018
Novostavba termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 17.07.2018
Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Hronovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 2 17.07.2018
Výkupňa kovového šrotu a farebných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 17.07.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Poltár
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Poltár Infraštruktúra 17.07.2018
Prestavba výrobnej haly a skladov na výrobnú halu kompozitných výrobkov -Rozšírenie výroby c2i o CNC obrábanie a robotické lepenie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 16.07.2018
Umiestnenie experimentálnej linky na testovanie technológií výroby papiera- NLC Výskumná stanica Juh Gabčíkovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 16.07.2018
Pokračovanie v činnosti zberu batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 16.07.2018
Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 16.07.2018
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 16.07.2018