EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Automatický sklad
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava II Potravinársky priemysel 25.09.2017
IBV Stošice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 21.09.2017
Územný plán obe Veľký Slavkov, Zmeny a doplnky č. 6/2015
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 21.09.2017
"Využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu, Bytča- Sihoť"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Žilinský Bytča Infraštruktúra 21.09.2017
Výrobný závod KASAI SLOVAKIA s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Levice Ostatné priemyselné odvetvia 20.09.2017
Prípravovňa adéznej hmoty "Systém 3 plus"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Michalovce Ostatné priemyselné odvetvia 20.09.2017
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 20.09.2017
Územný plán mesta Hlohovec - Zmena a doplnok 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 20.09.2017
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický - Doprava a telekomunikácie 20.09.2017
Zariadenie na zber starých vozidiel
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice IV Infraštruktúra 20.09.2017
Kremácia uhynutých domácich miláčikov (spoločenských zvierat)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice I Polnohospodárska a lesná výroba 20.09.2017
Územný plán obce Krivá
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš Tvrdošín podla § 4, ods. 1 20.09.2017
Program rozvoja obce Cabov na roky 2015 - 2022
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 20.09.2017
Územný plán obce Turňa nad Bodvou - zmena č. 1/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.09.2017
„Doplnok č. 2 ÚPN-O Tŕstie“(miestna časť obce Dolný Lieskov)“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 20.09.2017
I/68 Plavnica, preložka cesty
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Doprava a telekomunikácie 21.09.2017
Rozšírenie parkovacích kapacít Volkswagen Slovakia, a.s., pri objekte H3a – II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 19.09.2017
Vybudovanie kanalizácie na odvedenie odpadových vôd z NS Sapa Profily, a. s. do ČOV Žiar nad Hronom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hutnícky priemysel 19.09.2017
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kobylnice (ďalej len PHRSR) na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2024.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 1 19.09.2017
Obchodné centrum Sabinov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Sabinov Infraštruktúra 19.09.2017
Protipovodňové opatrenia v obci Dubová
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Svidník Vodné hospodárstvo 19.09.2017
Zmeny a doplnky ÚPN-O Veľké Leváre č. 01/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 20.09.2017
Rozšírenie druhov ostatných odpadov skládkovaných na „Skládke odpadov pre prevádzku Široká"
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti - posudzovať
Žilinský Dolný Kubín Infraštruktúra 19.09.2017
Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hunkovce na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2024.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 1 19.09.2017
Kamenivo Slovakia, a.s. - Plán likvidácie štrkoviska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Bytča Infraštruktúra 18.09.2017