EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí, Zavar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Trnava Priemysel stavebných látok 13.12.2018
ÚPN Z Štrkovecké jazero
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 13.12.2018
Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surivín - Bátovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 12.12.2018
Obecná kanalizácia Tekovské Lužany (zmena stavby pred dokončením)
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice Vodné hospodárstvo 12.12.2018
REKONŠTRUKCIA A ZVÝŠENIE OXIDAČNEJ KAPACITY A ÚČINNOSTI PČOV V SLOVTAN CONTRACT TANNERY SPOL. S R.O. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Vodné hospodárstvo 12.12.2018
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. časť – Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 12.12.2018
Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Ďurčiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 12.12.2018
Územný plán obce Kalinov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Medzilaborce podla § 4, ods. 1 12.12.2018
Gemerská Ves, polder na toku Turiec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Revúca Vodné hospodárstvo 12.12.2018
Zariadenie na zber zdravotníckeho odpadu - Podunajské Biskupice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 12.12.2018
BOHNENKAMP - Prístavba logistickej haly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 11.12.2018
Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno ( Master Plan)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 11.12.2018
Výrobná hala CSM/Tisovec - oživenie výrobného procesu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Strojársky a elektrotechnický priemysel 11.12.2018
Polyfunkčný komplex „Nová Cvernovka“ Century Residence
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 11.12.2018
TITRANS Projekt, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 11.12.2018
Polyfunkčný dom MANHATTAN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 11.12.2018
Bytové domy MUŠKÁT II – II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 11.12.2018
Oznámenie o strategickom dokumente:„Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Stročín“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 10.12.2018
Výrobný areál FIEROWINE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel 10.12.2018
Skládka odpadov Luštek – IV. etapa / Uzavretie a rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 10.12.2018
Územný plán obce Hubice-Zmeny a doplnky 1/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 10.12.2018
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Boťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 2 10.12.2018
Sklad vína s predajňou vína
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 10.12.2018
Močenok - zóna rodinných domov.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 07.12.2018
Brezno - Malá vodná nádrž
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Brezno Vodné hospodárstvo 07.12.2018