EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja dobývací priestor Rajec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 19.07.2018
Prístavba obchodného centra KORZO v Prievidzi - 3. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 19.07.2018
Koncepcia rozvoja mesta Gbely v oblasti tepelnej energetiky, Aktualizácia č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 19.07.2018
ZF Slovakia a.s., Skladová hala Levice - Géňa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 19.07.2018
HoReCup Slovakia – Studený sklad - prístavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 19.07.2018
Územný plán obce Dolný Lopašov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Trenčiansky Piešťany Myjava podla § 4, ods. 2 19.07.2018
Aquapark pod kalváriou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 19.07.2018
Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Čerhov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 19.07.2018
Parkovacie plochy - vnútroblok Kukučínova ulica, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 19.07.2018
Obytná zóna Moravany Severná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 19.07.2018
Územný plán obce Radošovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 19.07.2018
KOMPLEX BÝVANIA A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, Saratovská ulica, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 19.07.2018
Zber a výkup odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, starých vozidiel, batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 18.07.2018
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY Č.3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 2 18.07.2018
Stredisko obslužných činností Nitra – Kosit West s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.07.2018
PRVÁ RADOVÁ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 18.07.2018
Zmeny a doplnky č. 6 spoločného územného plánu mesta Dobšiná a obce Stratená, časť Dobšiná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 18.07.2018
Polyfunkčný komplex PORTUM, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra 18.07.2018
Parkoviská obchodného centra Korzo Komárno
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 18.07.2018
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 18.07.2018
Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Vodné hospodárstvo 18.07.2018
Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - doplnok č.5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 18.07.2018
Územný plán obce Malcov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 18.07.2018
Zmena a Doplnok č.1 Územného plánu obce Liptovská Lúžna
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 18.07.2018
Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Košický Snina Sobrance Energetický priemysel 16.07.2018