EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Vechec - Protipovodňová ochrana obce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Vodné hospodárstvo 22.09.2017
Rekonštrukcia pece F501A na spaľovni kalov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava II Bratislava V Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 26.09.2017
Skládka odpadov Livinské Opatovce, Chudá Lehota, III. etapa skládky NNO a II. etapa skládky NO
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 26.09.2017
Rozšírenie prevádzky na výkup železného šrotu a farebných kovov Veľké Kapušany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Michalovce Infraštruktúra 26.09.2017
Zníženie emisií na RK2 – nový ESP
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Ružomberok Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 26.09.2017
Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I.
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Prievidza Ťažobný priemysel 26.09.2017
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 26.09.2017
Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Kysucké Nové Mesto Doprava a telekomunikácie 26.09.2017
Územný plán obce Senohrad
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický Krupina Veľký Krtíš Zvolen podla § 4, ods. 1 26.09.2017
Zmena 5 Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Trnavský Senec Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie 25.09.2017
Areál vinohradníctva a vinárstva Predium, Vráble
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Potravinársky priemysel 25.09.2017
Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Prešov Priemysel stavebných látok 25.09.2017
Územný plán obce Terany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Krupina podla § 4, ods. 1 25.09.2017
Výstavba akvakultúrnej jednotky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 22.09.2017
Poráč - malá vodná nádrž
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Spišská Nová Ves Vodné hospodárstvo 22.09.2017
Územný plán obce Dolné Srnie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 22.09.2017
Aktualizácia ÚP obce Drienica – Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mútne 2017-2026 (aktualizácia pôvodného PHSR obce Mútne)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Územný plán obce Sielnica, Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 25.09.2017
Územný plán obcí Bunetice, Čižatice, Opiná, Vtáčkovce - Zmeny a doplnky č. 1 v k.ú. obce Čižatice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Územný plán obce Rakovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 22.09.2017
Územný plán obce Dolné Plachtince
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 21.09.2017
IBV " Orechový sad " VYDRANY - 48 RD
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 21.09.2017
Zmeny a doplnky 06/2017 Územného plánu obce Bučany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 21.09.2017
Výrobný areál Continental Zvolen – Sklad odliatkov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Zvolen Hutnícky priemysel 21.09.2017