EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Betliar, Zmeny a doplnky č.4
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 21.05.2018
Competence Centre Dunajská Streda – nadstavba administratívnej časti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 21.05.2018
Dodávka a montáž nového horúcovodného kotla v CTZ Dvorská cesta, Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Energetický priemysel 21.05.2018
Technológia remeselníckeho pivovaru
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Potravinársky priemysel 21.05.2018
Územný plán Obce Jarok
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 21.05.2018
Oznámenie o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Detva Lučenec podla § 4, ods. 1 18.05.2018
FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 18.05.2018
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 18.05.2018
Hospodársky dvor Šarovce - 1.etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Potravinársky priemysel 18.05.2018
Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 18.05.2018
Rakúska republika - Národný program nakladania s rádioaktívnym odpadom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Rakúsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - podla § 4, ods. 1 17.05.2018
Parkovacie plochy - vnútroblok Kukučínova ulica, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 17.05.2018
IBV Čermany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 17.05.2018
Zmeny a doplnky územného plánu obce Trnovec nad Váhom 1/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 2 17.05.2018
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 17.05.2018
Obytná zóna Moravany Severná
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 17.05.2018
Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš Tvrdošín podla § 4, ods. 2 16.05.2018
Polyfunkčný bytový objekt Nitra-Zobor
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 16.05.2018
Územný plán obce Križovany nad Dudváhom – Zmeny a doplnky 4/2018
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 16.05.2018
Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Vodné hospodárstvo 16.05.2018
IBV a HBV Pác, k. ú. Pác
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 16.05.2018
Preseľany - Koniarovce, nápustný a výpustný objekt retenčného priestoru
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Vodné hospodárstvo 16.05.2018
Aglomerácia Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Gelnica Spišská Nová Ves Vodné hospodárstvo 16.05.2018
Novostavba termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 16.05.2018
Zmena a doplnok č.1 územného plánu obce Beňadovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 16.05.2018