EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Vechec - Protipovodňová ochrana obce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Vodné hospodárstvo 22.09.2017
Výstavba akvakultúrnej jednotky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 22.09.2017
Poráč - malá vodná nádrž
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Spišská Nová Ves Vodné hospodárstvo 22.09.2017
Územný plán obce Rakovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 22.09.2017
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mútne 2017-2026 (aktualizácia pôvodného PHSR obce Mútne)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Územný plán obce Dolné Srnie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 22.09.2017
Aktualizácia ÚP obce Drienica – Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Územný plán obcí Bunetice, Čižatice, Opiná, Vtáčkovce - Zmeny a doplnky č. 1 v k.ú. obce Čižatice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Územný plán obce Dolné Plachtince
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 21.09.2017
IBV " Orechový sad " VYDRANY - 48 RD
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 21.09.2017
Zmeny a doplnky 06/2017 Územného plánu obce Bučany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 21.09.2017
Výrobný areál Continental Zvolen – Sklad odliatkov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Zvolen Hutnícky priemysel 21.09.2017
IBV Stošice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 21.09.2017
"Využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu, Bytča- Sihoť"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Žilinský Bytča Infraštruktúra 21.09.2017
Územný plán obe Veľký Slavkov, Zmeny a doplnky č. 6/2015
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 21.09.2017
Výrobný závod KASAI SLOVAKIA s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Levice Ostatné priemyselné odvetvia 20.09.2017
Prípravovňa ad´éznej hmoty "Systém 3 plus"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Michalovce Ostatné priemyselné odvetvia 20.09.2017
Územný plán obce Krivá
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš Tvrdošín podla § 4, ods. 1 20.09.2017
Program rozvoja obce Cabov na roky 2015 - 2022
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 20.09.2017
Územný plán obce Turňa nad Bodvou - zmena č. 1/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.09.2017
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 20.09.2017
Územný plán mesta Hlohovec - Zmena a doplnok 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 20.09.2017
„Doplnok č. 2 ÚPN-O Tŕstie“(miestna časť obce Dolný Lieskov)“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 20.09.2017
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický - Doprava a telekomunikácie 20.09.2017
Zariadenie na zber starých vozidiel
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice IV Infraštruktúra 20.09.2017