EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmena stavby – Trnava – Zátvor II., Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 21.08.2018
Areál AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o. - Pivovar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Potravinársky priemysel 21.08.2018
Nová Tehelňa Senec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 20.08.2018
Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 20.08.2018
CHLÚ Borský Jur III - likvidácia vrtov ložiskového geologického prieskumu, DP Závod - likvidácia vrtu Závod-kalisko
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Tažobný priemysel 20.08.2018
Zmena 04/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 20.08.2018
IBV Nemčice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 20.08.2018
Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Tubex Slovakia, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žarnovica Ostatné priemyselné odvetvia 20.08.2018
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 20.08.2018
Rast a posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti SORBEL s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Svidník Potravinársky priemysel 20.08.2018
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel – Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 20.08.2018
Rozšírenie výroby izolátorov v PPC Čab
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Ostatné priemyselné odvetvia 17.08.2018
Zmena a doplnok 2018 ÚPN mesta Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Územný plán obce Vyšná Šebastová - Zmeny a doplnky 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Sedliská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Územný plán obce Kamenica - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 17.08.2018
SAM automotive Slovakia s. r. o. – montáž komponentov vo Veľkom Krtíši – II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Veľký Krtíš Hutnícky priemysel 17.08.2018
Rozšírenie skladových priestorov Farárske, SO 1 Hala, SO 2 Hala
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 17.08.2018
Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov (aktívne uhlie z filtrov)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 17.08.2018
Rodinný remeselný minipivovar, k. ú. Majcichov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Potravinársky priemysel 17.08.2018
Linka na mechanicko-biologickú úpravu - zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 17.08.2018
Sklad a sedimentácia ropných produktov závod DETOX Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 17.08.2018
Polyfunkčný areál Trnava, stavba č. 8, 10 a 12, Skladovo-výrobná hala
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 17.08.2018
Prevádzka na zber ostatných odpadov Prešov, Jilemnického 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov Infraštruktúra 17.08.2018
Infraštruktúra a inžinierske siete nástupného areálu k hradu a hradu Krásna Hôrka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Infraštruktúra 16.08.2018