Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolný Vadičov na roky 2018 – 2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina podla § 4, ods. 2 19.11.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infraštruktúra 19.11.2018
Územný plán obce (ÚPN – O ) Strečno, návrh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 19.11.2018
Zberný dvor v Hnúšti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 19.11.2018
Územný plán obce (ÚPN – O ) Horný Hričov, návrh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 19.11.2018
Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 19.11.2018
Zmena 11/2018 Územného plánu obce Cífer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 19.11.2018
Výrobná hala BCF spol. s r. o Nesvady
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Ostatné priemyselné odvetvia 19.11.2018
Zmena a doplnok č. 3 územného plánu obce (ZaD č. 3 ÚPN – O) Lietavská Svinná-Babkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 19.11.2018
Krematórium pre zvieratá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Polnohospodárska a lesná výroba 19.11.2018
Optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania hydiny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Potravinársky priemysel 16.11.2018
Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický - podla § 4, ods. 2 16.11.2018
Nakladanie s odpadmi MC
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 16.11.2018
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Vrbové
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 16.11.2018
LP a EH ČOV Devínska Nová Ves - výmena horáka zvyškového plynu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 16.11.2018
Podpora na začatie podnikania spoločnosti Maštinec a.s. a inovácia výrobného procesu Maštinec a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Poltár Potravinársky priemysel 15.11.2018
Strategický park Haniska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice II Košice - okolie Energetický priemysel 15.11.2018
Obytný súbor Devínska Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 15.11.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dlhá Ves 2018-2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 15.11.2018
IBV Kráľovica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 15.11.2018
Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 15.11.2018
Navýšenie kapacity výroby anódových blokov, elektrolytického hliníka a odlievárenských výrobkov v Slovalcu a. s. Žiar nad Hronom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hutnícky priemysel 15.11.2018
Sklad a sedimentácia ropných produktov závod DETOX Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 15.11.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov Dubnica nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 15.11.2018
Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 15.11.2018