Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky - Kežmarská cesta II
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Zariadenie na zhromažďovanie a zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Myjava Infraštruktúra 25.04.2018
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Streženice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Slovensko,
Trenčiansky Púchov podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Svrčinovec
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Územný plán obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie, Zmeny a doplnky č.2 Janova Lehota
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Územný plán mesta Dunajská Streda, Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 25.04.2018
Územný plán obce Hrašovík
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Košický Košice III Košice - okolie podla § 4, ods. 1 25.04.2018
Oznámenie o stategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno Detva podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Výrobno-logostický areál AAh PArk Topoľčany - RYBNÍKY
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Ostatné priemyselné odvetvia 25.04.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Brvnište
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Komerčno-podnikateľská zóna Trnava Zelenečská – Mikovíniho ul.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 25.04.2018
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 25.04.2018
„Územný plán obce Mostová - Zmeny a doplnky č. 01/2018“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Rekonštrukcia Devínskej cesty
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Iný dôvod posudzovania 24.04.2018
Územný plán obce Žitavany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 20.04.2018
Rozšírenie výrobnej kapacity závodu MOTOKOM SLOVAKIA, s. r. o.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Strojársky a elektrotechnický priemysel 20.04.2018
Obytný súbor Devínska Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 20.04.2018
Výrobné priestory so zázemím
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Potravinársky priemysel 20.04.2018
Územný plán obce Veľké Blahovo
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 20.04.2018
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 20.04.2018
Územný plán zóny Trnávka - stred, Zmeny a doplnky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 20.04.2018
Územný plán zóny Košice, obytná zóna Na hore - Stará Sečovská cesta
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice III podla § 4, ods. 2 19.04.2018
Protipovodňová ochrana obce Pleš - zmena činnosti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Vodné hospodárstvo 19.04.2018
Retail Park Bardejovská, Košice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice II Infraštruktúra 19.04.2018