Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Program rozvoja obce Nový Salaš pre obdobie 2016 - 2021 (výhľadovo do 2023)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 19.01.2018
Územný plán obce Holčíkovce, Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 19.01.2018
Rozšírenie výrobných priestorov VACUUMSCHMELZE
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Strojársky a elektrotechnický priemysel 19.01.2018
Zariadenie na úpravu odpadov Trenčianske Bohuslavice
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 19.01.2018
Zariadenie na zber odpadov – W.O.L.F., s.r.o., v areáli Agronovaz Nové Mesto nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 19.01.2018
Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie 19.01.2018
Prevádzkovanie zariadenia na zber a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov.
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 19.01.2018
Parkoviská na sídlisku JUH Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 18.01.2018
Územný plán obce Horné Štitáre
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 18.01.2018
Územný plán mesta (ÚPN-M) Vrbové
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 18.01.2018
Priemyselný a logistický areál, Výrobno - skladová hala A,B
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Senica Strojársky a elektrotechnický priemysel 18.01.2018
Úprava odpadov na mobilnom drviacom zariadení
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 17.01.2018
EISEN s.r.o. - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 17.01.2018
Kravín a dojáreň
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Poľnohospodárska a lesná výroba 17.01.2018
Úprava a revitalizácia vodných tokov na území obce Bertotovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Vodné hospodárstvo 17.01.2018
Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Priemysel stavebných látok 17.01.2018
IBV Vinosady obytná zóna Bolešky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 17.01.2018
BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ druhá etapa vyraďovania JE V 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 17.01.2018
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kokava nad Rimavicou
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 17.01.2018
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V Doprava a telekomunikácie 17.01.2018
Futbal Tatran aréna v Prešove
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 17.01.2018
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice I Infraštruktúra 17.01.2018
Územný plán obce Dolná Streda - Zmeny a doplnky č. 6/2016
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 17.01.2018
Zmeny a doplnky 03/2017 ÚP Koplotovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 16.01.2018
Teplovodné rybné hospodárstvo Valaliky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Polnohospodárska a lesná výroba 15.01.2018