Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Budovanie cezhraničného spojenia kompou a potrebná infraštruktúra medzi Neszmély a Radvaň nad Dunajom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Doprava a telekomunikácie 22.07.2018
VEĽKOSKLAD KNÍH
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 22.07.2018
Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka, II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Vodné hospodárstvo 20.07.2018
Zber a výkup odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, starých vozidiel, batérií a akumulátorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra 20.07.2018
Zmena 10/2018 Územného plánu obce Cífer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 20.07.2018
Obytný súbor Devínska Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 20.07.2018
Výroba ekologických prípravkov a ekologických hnojív
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 20.07.2018
Južné mesto / Zóna B3-B4-AB2 – Bratislava – Petržalka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 20.07.2018
Územný plán obce Dolné Plachtince
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 20.07.2018
Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Potravinársky priemysel 20.07.2018
Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 20.07.2018
KOMPLEX BÝVANIA A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, Saratovská ulica, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 19.07.2018
Aquapark pod kalváriou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 19.07.2018
Územný plán obce Dolný Lopašov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Trenčiansky Piešťany Myjava podla § 4, ods. 2 19.07.2018
Prístavba obchodného centra KORZO v Prievidzi - 3. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 19.07.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja dobývací priestor Rajec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 19.07.2018
Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Čerhov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 19.07.2018
HoReCup Slovakia – Studený sklad - prístavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 19.07.2018
Parkovacie plochy - vnútroblok Kukučínova ulica, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 19.07.2018
Obytná zóna Moravany Severná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 19.07.2018
Územný plán obce Radošovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 19.07.2018
Stredisko obslužných činností Nitra – Kosit West s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.07.2018
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY Č.3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 2 18.07.2018
Parkoviská obchodného centra Korzo Komárno
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 18.07.2018
Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Košický Snina Sobrance Energetický priemysel 16.07.2018