Zvýšenie kapacity a spracovania stavebného kameňa v DP Čierne Kľačany na obdobie rokov 2017-2028

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie