Zmeny a doplnky č. 5 VÚC Žilinského kraja

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie