X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nitrianske Rudno

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom riešenia je vyhovieť novým nárokom a požiadavkám vlastníkov pozemkov v riešenom území a umožniť ich využitie pre individuálnu bytovú výstavbu. Vymedzením nových rozvojových plôch pre výstavbu prirodzene nadviazať na založenú koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
 • Dotknutá obec: Omastiná, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno, Uhrovské Podhradie, Rudnianska Lehota, Liešťany, Diviaky nad Nitricou (okresy: Bánovce nad Bebravou, Prievidza)
 • Príslušný orgán: OkÚ Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Obstarávateľ: Obec Nitrianske Rudno
 • IČO Obstarávateľa: 318345
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.11.2017
  Oznámenie
  09.11.2017
  09.11.2017
  09.11.2017
  09.11.2017
  09.11.2017
  09.11.2017
  09.11.2017
  09.11.2017