Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná diaľnica D3 v úseku Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto je súčasťou diaľničného ťahu D1 - D3 v trase Bratislava - Trenčín - Žilina - Čadca - Skalité s napojením na Poľsko a prostredníctvom rýchlostnej cesty R5 aj na Českú republiku.
 • Dotknutá obec: Radoľa, Kysucké Nové Mesto (okres: Kysucké Nové Mesto)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odbor pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.07.2016
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o.
  Text zámeru
  11.07.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  30.08.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  26.09.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení EPIS s. r. o.
  Text správy o hodnotení
  26.09.2017
  Prerušenie / zastavenie konania
  13.11.2017

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.04.2018