Zmena č. 4: Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Upresnenie technického riešenia stavebných objektov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenská republika, zastúpená MDV SR, v konečnom zastúpení Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 30416094
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava

  MČ Bratislava – Ružinov, miestny úrad, špeciálny stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.12.2017
  Text oznámenia o zmene
  21.12.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.04.2018