Zmena 7 - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmenač.7 sa týka nasledovných objektov: a) zmeny v objektoch úprav ciest b) zmeny v objektoch oplotenia c) zmeny v objektoch zábran proti vtákom d) zmeny v objektoch elektrických vedení VN, NN, VO e) zmeny v objektoch informačného systému rýchlostnej cesty R
 • Dotknutá obec: Bratislava - Podunajské Biskupice, Rovinka, Dunajská Lužná, Bernolákovo (okresy: Bratislava II, Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenská republika, zastúpená MDV SR, v konečnom zastúpení Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 30416094
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia dopravy a pozemných komunikácií
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  18.07.2017
  Text oznámenia o zmene
  18.07.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.09.2017