Zberný dvor - Orechová, Košice

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zber, zhromažďovanie a dočasné uloženie odpadov
 • Dotknutá obec: Košice - Dargovských hrdinov (okres: Košice III)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36205214
 • Povoľujúci orgán: OkÚ - OH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.09.2015
  Spracovateľ zámeru Ing. Gabriel Krištof, KOSIT a.s., odd. IMS
  Text zámeru
  29.09.2015

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  27.11.2015