Zberný dvor Kamenné Kosihy

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je vybudovanie zberného dvora obce Kamenné Kosihy.
 • Dotknutá obec: Kamenné Kosihy (okres: Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: OkÚ Veľký Krtíš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A.H.Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
 • Navrhovateľ: Obec Kamenné Kosihy
 • IČO Navrhovateľa: 0
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Nám. A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš,
  Obec Kamenné Kosihy - starosta obce, Kamenné Kosihy 3, 991 27 Kamenné Kosihy
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.01.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Ladislav Pixiades a Terézia Dobošová
  Text zámeru
  11.01.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.02.2018