ZBERNÉ SUROVINY na k. ú. Zlaté Moravce

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách 2 - 3, 6 9.8 Skladovanie železného irotu vrátane autovrakov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výkup kovového odpadu na pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce.
 • Dotknutá obec: Zlaté Moravce (okres: Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Vojtech Sliva, Brezová 6, Zlaté Moravce
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: MÚ Zlaté Moravce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Katarína Mošková, Mojmírova 3, Zlaté Moravce
  Právoplatné rozhodnutie

  Fotografie

  Situácia

  mapa