Zariadenie na zber odpadov – SCRAP – MARKET, v areáli Savencia Fromage&Dairy SK, a.s., Nové Mesto nad Váhom (bývalý Milex)

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
  • Zistovacie konanie

Základne informácie