Zariadenie na materiálové zhodnocovanie zmesových odpadových plastov spoločnosťou BlueGarb, s.r.o. v priestoroch REALMAN s.r.o., priemyselný areál kombi Brzotín

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Spracovanie plastov tepelnými postupmi.
 • Dotknutá obec: Brzotín (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: BlueGarb, s.r.o., Račianska 71, 831 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50334026
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.09.2017
  Spracovateľ zámeru ENVEX, s.r.o.
  Text zámeru
  12.09.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  07.11.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  16.01.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVEX, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  16.01.2018
  Verejné prerokovanie Kultúrny dom Brzotín, dňa 23.02.2018 o 10:00