Vybudovanie strediska na úpravu a dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu - Čierny Brod - Zmena používaných palív v rámci plynového hospodárstva depolymerizačnej technológie a doplnenie technológie spracovania plastov

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie