Veľký Cetín - rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 42,630 - 44,570

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Základne informácie