Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: II.2.2 územné plány regiónu
  • Povinné hodnotenie
  • ESPOO dohovor:

Základne informácie