Územný plán obce Snežnica

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Snežnica bude v zmysle ustanovení § 1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Dotknutá obec: Radoľa, Žilina, Snežnica, Kysucké Nové Mesto, Teplička nad Váhom (okresy: Kysucké Nové Mesto, Žilina)
 • Príslušný orgán: OkÚ Kysucké N. Mesto
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Litovelská 1218, 02401 Kysucké Nové Mesto
 • Obstarávateľ: Obec Snežnica
 • IČO Obstarávateľa: 314315
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.07.2017
  Oznámenie
  25.07.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  11.09.2017
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  11.09.2017