Územný plán obce Ploské

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: v rozsahu administratívnych hraníc stanoviť zásady a regulatívy rozvoja obce v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Dotknutá obec: Seniakovce, Ploské, Budimír, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Kráľovce, Kecerovce, Nová Polhora, Vtáčkovce (okresy: Prešov, Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice - okolie
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Obstarávateľ: Obec Ploské, zastúpená starostom, Ploské 74, 044 44 Ploské
 • IČO Obstarávateľa: 00324621
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  27.09.2017
  Oznámenie
  27.09.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  03.11.2017
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  10.11.2017