X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Územný plán obce Nedožery - Brezany

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: II.2.3 územné plány obcí (nad 2 000 obyvateľov)
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie