X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Územný plán obce Horné Obdokovce

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálnych území, navrhnúť kvalifikovanú a komplexnú koncepciu rozvoja obce, definovať optimálnu územno-priestorovú organizáciu sídla, overiť možnosť rozšírenia zástavby obce, predovšetkým zástavby rodinných domov a málopodlažných bytových domov
 • Dotknutá obec: Horné Obdokovce (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Topoľčany
 • Obstarávateľ: Obec Horné Obdokovce
 • IČO Obstarávateľa: 310441
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  27.09.2017
  Oznámenie
  27.09.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  08.11.2017
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  08.11.2017