Územný plán obce Dolné Srnie

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce, určuje jeho zásady
 • Dotknutá obec: Bzince pod Javorinou, Bošáca, Dolné Srnie (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nové Mesto nad Váhom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto n./Váhom
 • Obstarávateľ: Obec Dolné Srnie
 • IČO Obstarávateľa: 311511
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  24.07.2017
  Oznámenie
  24.07.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  22.09.2017