Územný plán obce Bukovec - zmeny a doplnky 02

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizovať funkčnú štruktúru v priestoroch pri minimalizácii zásahov do princípov platnej ÚPD. Prehodnotiť reálne možnosti vytvorenia nových funkčných plôch bývania, občianskej vybavenosti a rekreácie (v rozsahu 6. lokalít).
 • Dotknutá obec: Malá Ida, Košice - Myslava, Baška, Bukovec, Nižný Klátov, Šemša, Hýľov (okresy: Košice - okolie, Košice II)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice - okolie
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Obstarávateľ: Obec Bukovec, zastúpená starostom, Bukovec 83, 044 20 Bukovec
 • IČO Obstarávateľa: 00324027
 • Schvaľujúci orgán: Obec Bukovec, zastúpená starostom, Bukovec 83, 044 20 Bukovec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  16.10.2017
  Oznámenie
  16.10.2017
  16.10.2017
  16.11.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  21.11.2017