Územný plán mesta Brezna, zmeny a doplnky č. XIII.

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: *.* iný dôvod pre posudzovanie
  • Zistovacie konanie

Základne informácie