Spracovavanie drevenych polotovarov

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: vystavba haly na spracovavanie drevenych polotovarov, showroomu a kancelarskych priestorov.
 • Dotknutá obec: Pohranice (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Deni INTERIOR plus s.r.o., Novozamocka 224, 949 05 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 45686076
 • Povoľujúci orgán: obec Pohranice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.09.2017
  Text zámeru
  08.09.2017
  08.09.2017
  08.09.2017
  08.09.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.10.2017