X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.

Spoločenský dom - technológia pivovaru – rozšírenie technológie pivovaru

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie