Spoločenský dom - technológia pivovaru – rozšírenie technológie pivovaru

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie výroby piva s kapacitou 300 l/deň a ďalších procesov ako chladenie, čírenie, kvasenie, dokvasovanie, ležanie, plnenie – potrebných k vzniku finálneho produktu, ktorým je pivo plnené do fliaš a sudov.
 • Dotknutá obec: Lučenec (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: OkÚ Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Navrhovateľ: ECOLUTION, s.r.o., M. Rázusa 11/87, Lučenec
 • IČO Navrhovateľa: 44877960
 • Povoľujúci orgán: Mesto Lučenec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  11.09.2017
  Text oznámenia o zmene
  11.09.2017

  Zámer

  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.10.2017