Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. Etapa

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie