Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná (zmena 3)

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov

Základne informácie

 • Účel akcie: Upresnenie trasovania a technického riešenia.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Podunajské Biskupice, Rovinka, Dunajská Lužná (okresy: Bratislava II, Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zastúpené spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
 • IČO Navrhovateľa: 30416094
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  05.12.2016
  05.12.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  04.01.2017