X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.

Rozšírenie cintorína v obci Rudina

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.17 Krematóriá a cintoríny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacity existujúceho cintorína v obci Rudina.
 • Dotknutá obec: Rudina (okres: Kysucké Nové Mesto)
 • Príslušný orgán: OkÚ Kysucké N. Mesto
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Litovelská 1218, 02401 Kysucké Nové Mesto
 • Navrhovateľ: Obec Rudina, Rudina 442, Rudina 023 31
 • IČO Navrhovateľa: 314251
 • Povoľujúci orgán: Obec Rudina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.06.2017
  Spracovateľ zámeru ENGOM, s. r. o., RNDr. Marian Gocál, Bytčická 89, 010 01 Žilina
  Text zámeru
  27.06.2017
  27.06.2017
  27.06.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  08.08.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  29.08.2017