Revitalizácia kúpaliska Železná studnička

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 14.5 Športové a rekreačné areály neuvedené v položkách č. 1 – 4 14.6 Športové areály a súvisiace zariadenia (nekryté športové ihriská a kryté budovy pre šport) - nekryté areály a súvisiace zariadenia - kryté budovy pre šport
  • Zistovacie konanie

Základne informácie