Rekonštrukcia pece F501A na spaľovni kalov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.2 Rafinérie ropy, minerálnych olejov a plynu (okrem zariadení na výrobu mazív z ropy)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom projektu je rekonštrukcia druhej, momentálne nepoužívanej pece F501A, ktorej technické riešenie je identické so súčasne prevádzkovanou etážovou pecou F5101. Súčasťou projektu je inštalácia novej dopaľovacej komory pri zachovaní súčasného technického riešenia dopaľovania spalín.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Vrakuňa, Bratislava - Podunajské Biskupice, Bratislava - Ružinov, Bratislava - Petržalka (okresy: Bratislava II, Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31322832
 • Povoľujúci orgán: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2
  SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  26.09.2017
  Text oznámenia o zmene
  26.09.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.01.2018