Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku, Šahy - mestská časť Tešmák

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Základne informácie