Protipovodňová ochrana v obci „Vieska nad Žitavou – II. časť“, Mlynská ulica

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Základne informácie