X Vážení používatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby budú 27. až 28. 5. 2017 niektoré služby nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia

Program rozvoja vidieka PSK

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. eas? SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie